Historia

HISTORIA ZESPOŁU

Zespół „Mali Śwarni” powstał w 1983 r. z inicjatywy Marii i Józefa Staszlów przy Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Targu. W roku 1993 z powodów finansowych Cech postanowił rozwiązać zespół. Aby uchronić zespół Mali Śwarni przed rozproszeniem rodzice dzieci wraz z instruktorami zawiązali w styczniu 1994 r. Towarzystwo Przyjaciół Zespołu Dziecięcego Mali Śwarni, które posiada osobowość prawną. Równocześnie patronat nad zespołem objął Związek Podhalan.

W 1997 r. zespół „Mali Śwarni” został przyjęty pod swoją opiekę przez Młodzieżowy Dom Kultury w Nowym Targu. Zespól jest członkiem C.I.O.F.F. Celem, który przyświeca kierownictwu zespołu, jest zachowanie i rozwój tradycyjnej kultury Podhalan. Prowadzona jest praca wychowawcza w oparciu o treści Karty Regionalizmu Polskiego, oraz program edukacyjny MEN „Dziedzictwo kulturowe w regionie” i deklarację programową Związku Podhalan. W programach zespołu nie ma elementów folkloru innych regionów Polski lecz tylko folklor rodzimy, co sprzyja zachowaniu żywej kultury regionalnej Podhalan dzisiaj i w przyszłości. Nieustannie prowadzona jest nauka gry na instrumentach, nauka tańca, śpiewu i gwary podhalańskiej. Próby zespołu odbywają się w Zespole Szkół Rolniczych w Nowym Targu. Obecnie zespół liczy 60-ciu członków zespołu oraz 15 osób grających na instrumentach. Dziecięca muzyka zespołu „Mali Śwarni” była wielokrotnie laureatem Konkursy Muzyk Podhalańskich w Nowym Targu w kategorii dziecięcej i młodzieżowej. „Mali Śwarni” uczestniczyli w wielu znaczących międzynarodowych festiwalach: Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Dziecięcych w Nowym Sączu (dwukrotnie), Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Dziecięcych w Zielonej Górze, Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych w Rydze na Łotwie i w Mińsku na Białorusi, Międzynarodowym Festiwalu w Cluj Napoka w Rumunii. Zespół uczestniczył wielokrotnie w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów w Rabce oraz w wielu imprezach folklorystycznych organizowanych na terenie Podhala, jak np. „Poroniańskie Lato”. Zespół 2-krotnie reprezentował Polskę na dniach Polsko – Francuskich w Evry we Francji. „Mali Śwarni posiadają w repertuarze 5 różnych, ciekawych programów: Na polanie, Kolęda góralska, Rój pszczeli, Majówka, Odpust u Św. Anny w Nowym Targu. Trzy z nich były emitowane Polskiej Telewizji. W 1999r w Boże Narodzenie TVP wyemitowała zwyczaje wigilijne na Podhalu w wykonaniu zespołu „Mali Śwarni”.

1 Maja 2013r odeszła od nas Pni Maria Staszel

Była bardzo aktywnym i zasłużonym działaczem Związku Podhalan w Polsce. Prezes Nowotarskiego Oddziału Związku Podhalan w latach 1999-2005, członek Prezydium Zarządu Głównego ZP w latach 2005-2008. Honorowy Członek Związku Podhalan w Polsce. Założycielka i instruktor wielu zespołów regionalnych na Podhalu, w tym przez 30 lat kierownik wraz z mężem Józefem, zespołu „Mali Śwarni” z Nowego Targu. Wyróżniona wieloma nagrodami i tytułami. Oddana sprawom kultury góralskiej, której służyła całą pełniom swojego talentu organizacyjnego i artystycznego.

Pozostanie w naszych sercach i pamięci jako osoba która dała naszej rodnej ziemi to co miała najcenniejsze – serce i pracę – „Mali Śwarni” – dzieci i ich rodzice.

Zespół w 2013 roku w nagrodę za zdobycie „Złotego Kierpca” na III Przeglądzie Podhalańskich Zespołów Regionalnych w Zakopanem, oraz wyróżnienia na Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce Zdroju został zaproszony do udziału w prestiżowym wydarzeniu jakim jest „Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu.

W dniu 26 października „Mali Śwarni” uroczyście obchodzili Jubileusz XXX-lecia działalności. W czasie koncertu Kierownik Józef Staszel przekazał Zespół Bernadecie Szumal i Piotrowi Batkiewiczowi, którzy od tej chwili już samodzielnie prowadzą zajęcia.

Bernadeta Szumal

Zespół ”Mali Śwarni” w maju 2014 roku uczestniczył w przeglądzie o „Złote Kierpce” na Przeglądzie Podhalańskich Zespołów Regionalnych w Zakopanem, na którym zajęło II miejsce z programem artystycznym pt.: ”Majówka”

 

Towarzystwo Przyjaciół Dziecięcego Zespołu „Mali Śwarni”  reprezentuje Zarząd w składzie:

Prezes – Gabriel Szumal

Zastępca Prezesa – Katarzyna Maciążek

Skarbnik – Halina Zubek

Zastępca Skarbnika – Dorota Skawska

Sekretarz – Lucyna Bryja

Członkowie –

 

Zespół Mali Śwarni stale liczy około 50-60 członków w wieku od 5 do 17 lat.