Zarząd

 

Zarząd Zespołu Mali Śwarni

 

Kierownik – Bernadeta Szumal

Prezes – Gabriel Szumal

Zastępca Prezesa – Katarzyna Maciążek

Skarbnik – Halina Zubek

Zastępca Skarbnika – Dorota Skawska

Sekretarz – Lucyna Bryja